Gå til hovedinnhold

Rømt oppdrettslaks i vassdrag 2016 (Særnummer 2b 2017 )

Sammendrag

Rømt oppdrettslaks i vassdrag 2016. Rapport fra det nasjonale overvåkingsprogrammet. (Fisken og havet, særnummer 2b-2017)