Gå til hovedinnhold

Basisundersøkelse fremmedstoffer i nordøstatlantisk makrell (Scomber scombrus)