Gå til hovedinnhold

Miljøgifter i fisk og fiskevarer 2017

Sammendrag

Ti ulike marine oljer til humant konsum, syv fiskeoljer, én blandingsolje av fiskeolje og planteolje, én selolje og én mikroalgeolje, ble analysert for dioksiner, dioksinlignende PCB, ikke-dioksinlignende PCB, polybromerte flammehemmere og grunnstoffene arsen, kadmium, kvikksølv, bly og selen.