Gå til hovedinnhold

Estimert luserelatert dødelighet hos postsmolt som vandrer ut fra norske lakseelver 2012–2017

Sammendrag

På bestilling fra Mattilsynet har Havforskningsinstituttet estimert dødeligheten til utvandrende postsmolt av laks fra de over 400 lakseelvene i Norge i tidsrommet 2012–2017.