Gå til hovedinnhold

Lusepåslag og velferd hos dypfôret og overflatefôret laks på lokalitet Skrubbholmen midtvinters

Sammendrag

Lakseluslarvene som fester seg på laksen lever hovedsakelig i de øvre vannmassene, laks som svømmer grunnere har dermed generelt større sannsynlighet for å bli infestert av lakselus. For å motivere laksen til å svømme dypere og på så vis romlig separere laksen fra luselarvene, ble laks i to kommersielle merder undervannsfôret på 7 m dyp, mens to kommersielle kontrollmerder ble fôret i overflaten. Forsøket varte i to måneder, fra januar til mars. Alle merdene hadde 5 m dype luseskjørt og anti-kjønnsmodningslys på 10 m dyp.