Gå til hovedinnhold

Marin plast i Skagerrak

Sammendrag

Havforskningsinstituttet har gjennom det nordiske Interreg-prosjektet Ren Kystlinje foretatt overvåkning av marin mikroplast i Ytre Oslofjord. Vi har etablert modelleringsteknikker og -verktøy som kan avdekke transportbaner og de mest sannsynlige akkumuleringsområdene for marint avfall. Formålet var å fremskaffe data for hvilke mengder fritt flytende partikler av mikroplast som finnes i indre Skagerrak, samt utvikle metoder for prøvetakning og analyse.

Last ned rapporten