Gå til hovedinnhold

Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren og sommeren 2018

Sammendrag

Rapporten inneholder foreløpige data fra postsmolttråling etter laks og ruse-/garnfangst etter sjøørret i perioden 30. april til 9. august. Presenterte data er foreløpige og vil oppdateres og kvalitetssikres gjennom høsten 2018.