Gå til hovedinnhold

Smittepress fra lakselus på vill laksefisk (Rapport fra Havforskningen nr. 40-2017)

Sammendrag

Havforskningsinstituttet modellerer konsentrasjonen av smittsomme lakseluskopepoditter med høy oppløsning i tid og rom for hele landet basert på rapportert mengde lakselus i oppdrettsanlegg og de reelle strømforholdene. Denne informasjonen kan benyttes til å se på relative forskjeller mellom områder og år, men kan være vanskelig å tolke i forhold til hvor og når lusmengden er så stor at den vil gjøre skade på de ville laksefiskene. Vi har derfor utarbeidet to produkt som er en tolkning av kopepodittkonsentrasjonen. Et vi kaller virtuell smoltutvandring som er beskrevet i et eget notat, og et vi kaller kalibrert smittepresskart (ROC) som er beskrevet i dette notatet.