Gå til hovedinnhold

Undersøkelse av elvemuslinger (Rapport fra Havforskningen nr. 33-2017)

Sammendrag

Undersøkelse av elvemuslinger, Margaritfera margaritifera, i forbindelse med dødelighet i bestanden i Haukåselven, Åsane, høsten 2017.