Gå til hovedinnhold

Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2016 (Rapport fra Havforskningen nr. 1-2017)

Sammendrag

Sluttrapport til Mattilsynet.