Gå til hovedinnhold

Miljø, lusenivå, velferd og laksens svømmedyp ved lokalitet Kobbavika ved bruk av utfôring i overflate eller under vann kombinert med kunstig lys (Rapport fra Havforskningen nr. 35-2017)

Sammendrag

For å motivere laksen til å svømme dypere i merdene og dermed romlig separere fisk og smittsomme lus, ble laks i to merder fôret på 7 m dybde og merdene opplyst med svake, fiolette LED-lys på 10 m dybde når det vanlige antikjønnsmodningslyset ikke ble benyttet. To kontrollmerder ble fôret på overflaten og hadde ikke noe ekstra lys unntatt fra januar til juni da antimodningsslysene var på. I løpet av denne perioden var det bare fôringsdybde som var forskjellig mellom behandling og kontrollgruppe. Ekkolodd overvåket kontinuerlig fiskens vertikale posisjon, miljøet ble profilert daglig og ved månedlig prøvetaking ble lusetall og fiskevelferd vurdert.