Gå til hovedinnhold

Ressursundersøkelse av taskekrabbe langs norskekysten - Rapport fra fangstregistreringer i 2001–2015 (Rapport fra Havforskningen nr. 25-2017)

Sammendrag

I 2001 ble det etablert en referanseflåte for taskekrabbefiskere som årlig samler inn fangstdata i hovedsesongen for fisket. Prosjektet startet ved Møreforsking, og ble kjørt som en pilot i årene 2001 til 2003. I 2004 ble ansvaret overført til Havforskningsinstituttet. I denne rapporten sammenstilles resultatene fra referansefisket på taskekrabbe fra 2001 til 2015.