Gå til hovedinnhold

Adferdseffekter av seiskmikk på makrell - Scomber scombrus (Rapport fra Havforskningen nr. 34-2017)

Sammendrag

Petroleum og fiskeri er to av de viktigste næringene i Norge, og målsetningn er en forvaltning som sikrer god sameksisens mellom de to næringene. Makrell er en av Norges viktigste pelagiske fiskeriressurser. Makrellen har god hørsel i de frekvensområder seismikken opererer i, og kan derfor potensielt påvirkes av slik kraftig lyd, f.eks. ved å svømme vekk eller dykke.