Gå til hovedinnhold

Seleksjon i leppefiskredskap (Rapport fra Havforskningen nr. 32-2017) FHF-prosjekt # 901253 – Sluttrapport

Sammendrag

Av Terje Jørgensen, mfl.
 
Formålet her var å undersøke optimal spaltestørrelse, utforming og plassering av fluktåpninger for optimal utsortering av undermåls leppefisk. Forsøk ble gjennomført for å se om ulike typer lys i fangstredskapen kunne redusere fangsten av ål, samt forsøk med egen fluktstrømpe for ål. Sluttrapporten er derfor delt inn i to deler; den første omhandler forsøk med seleksjonsrister for å redusere fangst av undermåls leppefisk, del to rapporterer resultatene fra forsøkene for å redusere bifangst av ål.