Gå til hovedinnhold

Tilstandsvurdering av B-felt for tarehøsting i Møre og Romsdal i 2017 (Rapport fra Havforskningen nr. 27-2017)

Sammendrag

I april–juni 2017 undersøkte  Havforskningsinstituttet utvalgte lokaliteter i Møre og Romsdal i høstefelt som etter praktisert forvaltningsplan skal åpnes for høsting av tare i perioden 01.10.17–30.09.18. Rapporten gir råd til forvaltningen (Fiskeridirektoratet) om egnethet for tarehøsting i forkant av oppstart av ny høstesyklus. Møre og Romsdal er gitt prioritet fordi tareuttaket i dette fylket er landets høyeste.