Gå til hovedinnhold

Lakselusinfeksjonen på vill laksefisk langs norskekysten i 2015 (Rapport fra Havforskningen nr. 2-2016)

Sammendrag

Sluttrapport fra overvåkingen av lakselus på villfisk 2015, inkludert fullskala test av modellbasert varsling og tilstandsbekreftelse.