Gå til hovedinnhold

Fremdriftsrapport til Mattilsynet: Lakselusinfestasjon på vill laksefisk sommeren 2016 (Rapport fra Havforskningen nr. 32-2016)