Gå til hovedinnhold

Fremdriftsrapport til Mattilsynet: Lakselusinfestasjonpå vill laksefisk i mai og begynnelsen av juni 2016 (Rapport fra Havforskningen nr. 28-2016)