Gå til hovedinnhold

Fossefall for lakseluskontroll (Rapport fra Havforskningen nr. 35-2016)

Sammendrag

Studier har vist at den mekaniske behandlingen laksen utsettes for ved ferskvannsbehandlinger i brønnbåt (f.eks. trenging, pumping) står for en betydelig andel av den oppnådde avlusingseffektiviteten i ferskvannsbehandlinger av lakselusinfisert laks. I dette prosjektet (FHF prosjekt 901233) har vi testet om bruk av en kunstig foss, der fisken under transport over sorteringsrist spyles med vann under moderat trykk/vannhastighet, øker den totale behandlingseffektiviteten hvis den kombineres med badebehandling i ferskvann.