Gå til hovedinnhold

Toktrapport 2015601 Reketokt Skagerrak og Norskerenna

Sammendrag

1) Årlig ressursundersøkelse av reke i Norskerenna og Skagerrak med vekt på biomasse og rekruttering, 2) registrering av sjøkreps (totalvekt, lengde, kjønn, modningsstadium av hunner), 3) registrering av all fisk (totalvekt, lengde), 4) otolitter/illicium av breiflabb, 5) individprøvetaking av all bruskfisk (spesialstadier), 6) registrering av sjøpølse (vekt og lengde), 7) registrering av antall av stor piperenser (Funiculina quadrangularis))