Gå til hovedinnhold

Rapport fra eggundersøkelser i Repparfjorden og Revsbotn 2015 (Rapport fra Havforskningen nr. 13-2015)

Sammendrag

Havforskningsinstituttet har gjennomført tre tokt for eggundersøkelser i Repparfjorden og Revsbotn i periodene 13.–14. april, 23.–24. april og 26.–27. mai 2015. Hensikten er å etablere en tidsserie for gytingen før og etter en eventuell oppstart av et sjødeponi i Repparfjorden (BACI-studie). Revsbotn ble valgt som kontrollområde.

HTTP/1.0 200 OK Server: Zope/(2.13.22, python 2.7.18, linux2) ZServer/1.1 Date: Thu, 18 Jul 2024 18:17:17 GMT Access-Control-Allow-Headers: x-requested-with,content-type Charset: utf-8 Connection: close Access-Control-Allow-Credentials: True Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Methods: GET, OPTIONS Content-Type: text/html Rapport fra eggundersøkelser i Repparfjorden og Revsbotn 2015 (Rapport fra Havforskningen nr. 13-2015) | Havforskningsinstituttet Gå til hovedinnhold

Rapport fra eggundersøkelser i Repparfjorden og Revsbotn 2015 (Rapport fra Havforskningen nr. 13-2015)

Sammendrag

Havforskningsinstituttet har gjennomført tre tokt for eggundersøkelser i Repparfjorden og Revsbotn i periodene 13.–14. april, 23.–24. april og 26.–27. mai 2015. Hensikten er å etablere en tidsserie for gytingen før og etter en eventuell oppstart av et sjødeponi i Repparfjorden (BACI-studie). Revsbotn ble valgt som kontrollområde.