Gå til hovedinnhold

Testing av nyutviklet Trygg-rist i flumetanken i Hirtshals (Rapport fra Havforskningen nr. 15-2015)

Sammendrag

Påstander om et betydelig utkast av småreker fra Skagerrak og Nordsjøen har satt i gang et prosjekt med vekt på utsortering av reker under minstemål. I 2015 har vi utført tester i flumetank med et eget sorteringsristsystem.