Gå til hovedinnhold

Sammenligning mellom newfoundlandteine og tokammerteine (Rapport fra Havforskningen nr. 33 - 2014)

Sammendrag

Prosjektets hovedmålsetting var å sammenligne fangsteffektiviteten til den norske tokammerteina og den kanadiske newfoundlandteina. Det ble utført to fiskeforsøk som begge viste at tokammerteina ga høyere fangster av både torsk og brosme.