Gå til hovedinnhold

Massedød av stillehavsøsters, Crassostrea gigas, i Sverige og Norge, september 2014 (Rapport fra Havforskningen nr. 28 - 2014)

Sammendrag

Undersøkelser av østers fra Vestfold og funn av østers herpesvirus (OsHV-1 μvar).