Gå til hovedinnhold

Sluttrapport til Mattilsynet – Lakselusinfeksjon på vill laksefisk langs norskekysten 2014 (Rapport fra Havforskningen nr. 36-2014)