Gå til hovedinnhold

Akustisk styring av motor for å åpne/lukke luke i styrbare tråldører (Rapport fra Havforskningen nr. 26 - 2014)

Sammendrag

I CRISP inngår arbeid med å utvikle et system for vertikalstyring av tråldører slik at disse kan posisjoneres i samme høyde over bunn når det fiskes semipelagisk. Med semipelagisk tråling forstås her en trålteknikk der tråldørene taues pelagisk mens bunngearet til trålen har bunnkontakt. I dette arbeidet inngår også utvikling av et bunngear som har redusert bunnpåvirkning sammenlignet med et tradisjonelt rockhopper bunngear.