Gå til hovedinnhold

Undersøkelser av D-felt for tarehøsting (Rapport fra Havforskningen nr. 24 - 2014)

Sammendrag

Havforskningsinstituttet gjennomførte i april 2014 undersøkelser av tilstanden på D-felt for tarehøsting i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. Undersøkelsene ble gjennomført vha
undervannsvideo langs 1-2 transekter på samtlige D-høstefelt ca 5 måneder før disse feltene, etter gjeldende forvaltningsplan for tang og tare, åpnes for tarehøsting 1 oktober 2014. Tilsvarende undersøkelser ble også gjennomført på referansestasjoner der tarehøsting ikke er tillatt.