Gå til hovedinnhold

Genetiske studier av torsk i Skjerstadfjorden, Nordland. (Rapport fra Havforskningen nr. 20-2014)

Sammendrag

Havforskningsinstituttet fikk høsten 2010 i oppdrag fra Fiskeridirektoratet å gjennomføre en omfattende utredning av oppdrettet torsk sin innflytelse på vill torsk for å vurdere mulige effektindikatorer i forbindelse med rømming fra oppdrettsanlegg. Dette gjaldt både påvirkning fra gyting i merd og effekter av konkrete rømminger. Rapporten presenterer arbeidet som ble gjennomført i Skjerstadfjorden høsten 2010 og våren 2011.