Gå til hovedinnhold

Aktiv forvaltning av marine ressurser – lokalt tilpasset forvaltning (Rapport fra Havforskningen nr. 34-2014)

Sammendrag

Prosjektet ”Biologiske verdier i sjø" gjennomføres i to kommuner i Agder: Tvedestrand (primærkommune) og Lindesnes (sekundærkommune). Hovedfokus i Tvedestrand har vært fjordtorsk, hummer og flatøsters, mens en i Lindesnes kun har fokusert på hummer.