Gå til hovedinnhold

Agnforbruket i det norske linefisket (Rapport fra Havforskningen nr. 24 - 2013)

Sammendrag

En analyse av årsakene til variasjonen i anvendelsen av de ulike agntypene.