Gå til hovedinnhold

Redskapsforskjeller ved fiske etter nordøstarktisk torsk (Rapport fra Havforskningen nr. 29 - 2013)

Sammendrag

Redskapsforskjeller ved fiske etter nordøstarktisk torsk (skrei) under gytesesongen i Lofoten med spesiell fokus på snurrevad – basert på Havforskningsinstituttets database for årene 1946–2009.

Rapporten oppsummerer resultat fra prosjektet "Forskning på snurrevadens innvirkning på skreiens (nordøstarktisk torsk) gytevandring og gyteprosess i Lofoten" delfinansiert av Landsdelutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag (delprosjekt nr. 07 av tilsagn 60/10001).