Gå til hovedinnhold

Midtevaluering laksefjorder 2013 (Rapport fra Havforskningen nr. 19 2013)

Sammendrag

Effekten av nasjonale laksefjorder på risikoen for lakselusinfeksjon hos vill laksefisk langs norskekysten. Midtevaluering av ordningen med nasjonale laksefjorder