Gå til hovedinnhold

Undersøkelser av organiske miljøgifter i sedimenter fra MAREANO-området 2012 (Rapport fra Havforskningen nr. 27 2013)

Sammendrag

Havforskningsinstituttet har gjennomført målinger av hydrokarboner (PAH og THC) og bromerte flammehemmere av type PBDE i sedimentkjerner fra 20 lokaliteter i MAREANO-området, innsamlet i 2012 i Nordland VI og på Mørebankene.

HTTP/1.0 200 OK Server: Zope/(2.13.22, python 2.7.18, linux2) ZServer/1.1 Date: Sat, 20 Jul 2024 15:18:33 GMT Access-Control-Allow-Headers: x-requested-with,content-type Charset: utf-8 Connection: close Access-Control-Allow-Credentials: True Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Methods: GET, OPTIONS Content-Type: text/html Undersøkelser av organiske miljøgifter i sedimenter fra MAREANO-området 2012 (Rapport fra Havforskningen nr. 27 2013) | Havforskningsinstituttet Gå til hovedinnhold

Undersøkelser av organiske miljøgifter i sedimenter fra MAREANO-området 2012 (Rapport fra Havforskningen nr. 27 2013)

Sammendrag

Havforskningsinstituttet har gjennomført målinger av hydrokarboner (PAH og THC) og bromerte flammehemmere av type PBDE i sedimentkjerner fra 20 lokaliteter i MAREANO-området, innsamlet i 2012 i Nordland VI og på Mørebankene.