Gå til hovedinnhold

Slakting av oppdrettsfisk (Rapport fra Havforskningen nr. 15 - 2013)

Sammendrag

Svar på spørsmål fra mattilsynet knyttet til fiskevelferd i slakteprossessen.