Gå til hovedinnhold

Nr. 7: Evaluering av datagrunnlaget 2006–2009 for estimering av andel rømt oppdrettslaks i gytebestanden i norske elver

Sammendrag

Forslag til forbedringer i utvalgsmetoder og prøvetakingsmetodikk.