Gå til hovedinnhold

Appendiks til nr. 19 - 2011: Sluttrapport til Mattilsynet over lakselusinfeksjonen på vill laksefisk langs norskekysten i 2011