Gå til hovedinnhold

Nr. 13: Undersøkelser av A-felt for tarehøsting i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag i 2011

Sammendrag

Havforskningsinstituttet gjennomførte i juni 2011 undersøkelser av A-høstefelt for tare i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. Tarevegetasjonens tilstand og tetthet av kråkeboller ble undersøkt ved hjelp av undervannsvideo langs 1-2 transekter på samtlige A-høstefelt i forkant av at disse feltene, etter forvaltningsplan for tang og tare, åpnes for tarehøsting i oktober 2011.