Gå til hovedinnhold

Nr. 7: Tetthetsberegning av kongekrabbe i Neidenfjorden

Sammendrag

Basert på undervannsvideo sammenholdt med teine og trål.