Gå til hovedinnhold

Nr. 6: Bedre utnyttelse av fangst i trålfisket etter vassild

Sammendrag

Målsetting med prosjektet var å se på muligheten for å utvikle et separasjonssystem som kan skille kolmule fra vassild under trålfisket etter vassild. Prosjektet var planlagt delt i to faser, hvorav fase I skulle utføres innen rammen av dette forprosjektet.