Gå til hovedinnhold

Nr. 8: Forsøk med lys i fisketeiner

Sammendrag

Våren 2007 ble det gjennom et møte mellom firmaet Esca AS ved Vidar Saue, Christian Michelsen Research (CMR) ved Dag Lothe og flere deltakere fra faggruppe Fangst vedHavforskningsinstituttet diskutert en utprøving av egenproduserte lys fra Esca AS. Påbakgrunn av dette møtet ble det kort tid senere avtalt at Havforskningsinstituttet på oppdragfra CMR skulle utprøve lysene i fisketeiner i to feltforsøk, et i Finnmark og et i Hordaland.