Gå til hovedinnhold

Nr. 7 : Optimal føringskapasitet og velferd for levende, villfanget torsk. Teknisk tilrettelegging på MS Trinto

Sammendrag

Fangstbasert akvakultur har lange tradisjoner i Norge. Næringen har et betydelig potensial for økt verdiskaping, særlig for mellomlagring og oppforing av villfanget torsk. Med en sikker tilgang av villfanget torsk i et oppforingssystem, vil en kunne oppnå en forutsigbar leveranse av fersk torsk i et internasjonalt marked. I tillegg vil industrien ha sikker tilgang til råstoff for en jevn produksjon av ferske fiskeprodukter. For å videreutvikle fangstbasert akvakultur som en lønnsom næring, må nye løsningerfor føring av vill fisk utvikles og utprøves.