Gå til hovedinnhold

Nr 4 2001 Sammenligning av biologien til noen okologisk og fiskerimessig viktige arter pdf

Sammendrag

Grenlandsfjordene har tradisjonelt vært fiskerike og har gitt gode fangster av fiskearter som torsk, sild, brisling og sjøørret, og av reker, krabbe og til dels hummer. Området er imidlertid blant de mest industrialiserte i Norge, og fjordene fungerer som resipientområde både for lokal industri og for det meget vannrike Skiensvassdraget.