Gå til hovedinnhold

Nr 3 2001 Ytre Oslofjord Overvaaking av eutrofitilstanden 1999 2000 pdf

Sammendrag

Observasjonene av miljøforholdene i 1999-2000 i ytre Oslofjord viste at øvre lag hadde betydelige overkonsentrasjoner særlig av nitrat og høye N/P-forhold sammenlignet med kystområdene i indre Skagerrak.