Gå til hovedinnhold

Nr 2 2001 Utvikling av intensiv oppdrettsmetode for torsk og hyse pdf

Sammendrag

Forsøk med sesonguavhengig gyting hos torsk ble først utført ved Havforskningsinstituttet, Austevoll havbruksstasjon i 1994-1995. Disse innledende forsøkene viste at det er mulig å forskyve gytetidspunktet hos torsk. Nye forsøk er i 2000 utført i regi av prosjektet 'Yngelproduksjon av Gadoider: Utvikling av intensiv oppdrettsmetode for torsk og hyse', denne gang med med vekt på å vurdere eggproduksjon samt kvaliteten på egg og larver.