Gå til hovedinnhold

Nr 8 2006 Bifangst av kongekrabbe i garn line trl 2005 pdf

Sammendrag

21. fiskere har registrert bifangst av kongekrabbe i garn i øst og vest Finnmark i 2005. Antall registreringer er gått opp sammenlignet med foregående år for torskegarn. Cpue-verdiene er uforandret i Vest Finnmark, men viser en svak økning i øst Finnmark. Det er fortsatt problemer med bifangst av kongekrabbe i rognkjeksgarn. Resultater fra tråldata viser at krabben tas som bifangst i relativt kystnære områder.