Gå til hovedinnhold

Nr 6 2006 del 2 pdf

Sammendrag

Del 2. Normalverdier for saltholdighet og temperatur i Havforskningsinstituttets faste snitt. Rapporten presenterer middelverdier og standardavvik for hydrografiske data i Havforskningsinstituttets faste snitt. Grunnlag for beregningene er hydrografiske målinger for årene 1980 - 1999.

Last ned rapporten