Gå til hovedinnhold

Nr 9 2006 Dyrevelferdsmessige konsekvenser vaksinasjon av fisk effekter og bivirkninger pdf

Sammendrag

Moderne industrielt fiskeoppdrett, slik det drives på laks og regnbueørret i Norge, ville ikke vært mulig uten vaksinasjon mot enkelte sykdommer. Dels ville økt forekomst av sykdom skapt uakseptabel dyrevelferd, dels ville behandling med antibiotika hatt uakseptable miljøvirkninger, og dels ville summen av disse faktorene ødelagt økonomien i oppdrettet.