Gå til hovedinnhold

Nr 11 2006 Musings on nematode parasites pdf

Sammendrag

Musings on nematode parasites
Rapporten tar for seg hva vi vet og ikke vet om morfologi, biologi og livssykluser hos nematoder i marin fisk og fiskespisende sjøpattedyr og fugl. Nematodelarven (kveisen) som vi av og til finner i fisk kan være mer harmløs enn vi tidligere har regnet med.