Gå til hovedinnhold

FH 2008-7 Bifangst av kongekrabbe i garn og trål i 2007

Sammendrag

I alt 11 fiskere har registrert bifangst av kongekrabbe i garn i Øst- og Vest-Finnmark i 2007. Antall registreringer har gått ned sammenlignet med foregående år for torskegarn. Det var en økning i bifangstraten i Vest-Finnmark, mens det var en nedgang i Øst-Finnmark. Det er fortsatt problemer med bifangst av kongekrabbe i rognkjeksgarn. Resultatene fra tråldataene viser at krabben tas som bifangst i relativt kystnære områder.