Gå til hovedinnhold

FH 2008-4 Oversikt over tokt og stasjoner tatt i 2007

Sammendrag

Rapporten gir en oversikt over tokt i regi av Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen med forskningsfartøyene ”G.O. Sars”, ”Johan Hjort”, ”Håkon Mosby” og ”G.M. Dannevig” i 2007. Kartene viser hovedsakelig CTD- og trålstasjoner, men også planktonstasjoner. For de fleste toktene vises kurs- og stasjonskart samt oversikt over når de faste snittene er tatt. Antall observasjoner pr. måned for de faste stasjonene langs kysten er vist i egen tabell.